Sa sastanka rukovodstva Saveza

5. April 2017 | Aktivnosti, Ostalo |

BiH GUBI CIJELE GENERACIJE

MLADIH U DIJASPORI

        Dobra integracija u njemačko i druga društva u kojima žive građani BiH u dijaspori, odlično poznavanje njemačkog i drugih jezika zemalja u kojima žive, adekvatno obrazovanje i edukacija – uslov su perspektive građana BiH koji žive u SR Njemačkoj i drugim evropskim i svjetskim zemljama, posebno mladih, ali je očuvanje maternjeg jezika, kulture, običaja i veza sa domovinom kao i bolja organizovanost, naša moralna obaveza i uslov opstanka kao naroda, najvažniji je zaključak sa sastanka rukovodstva i aktivista Saveza dopunskih škola BiH koji je u nedjelju, 2. 4. 2017. godine, održan u Stuttgartu.         Iz izvještaja o radu dopunskih škola BiH na sastanku u Stuttgartu jasno se dalo zaključiti da je sve teže raditi u dopunskim školama BiH, da aktivisti BiH i nastavnici ulažu ogromne napore da sačuvaju od gašenja dopunske škole BiH i da, osim u nekoliko gradova, slabi interes građana za upisom djece u dopunske škole na maternjem - bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, da je sve više djece i mladih kojima su spomenuti jezici strani, što prijeti da BiH u skoroj budućnosti izgubi cijele generacije. Najčešće navođeni razlozi prisutnih za to su što Bosna i Hercegovina kao država nije regulisala oblast dopunskog obrazovanja na maternjem jeziku djece svojih građana u dijaspori, što se nadležni u BiH, prije svih Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo vanjskih poslova BiH godinama indolentno odnose na zahtjeve dijaspore da reguliše ovu oblast, što nema adekvatne, a u mnogim slučajevima nikakve saradnje DKP-a BiH sa građanima i njihovim asocijacijama u dijaspori, na koju se čak ozbiljno ne gleda ni kao potencijalnog i stvarnog investitora u BiH. Da ne govorimo o animiranju građana da se bolje organizuju i budu uvezani. Toga jednostavno – nema. Građani su razočarani maćehinskim odnosom matične države, na što se ukazuje godinama, a rijetki uspješni klubovi i udruženja opstaju samo zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca, istaknuto je na sastanku.         Jedan od razloga brze asimilacije je i nemaran odnos samih građana BiH u dijaspori koji ne shvataju značaj očuvanja svog jezika i identiteta u tuđem svijetu. Ima slučajeva da roditelji ispisuju djecu iz dopunskih škola zbog 10 eura koje plaćaju mjesečno da bi se pokrili troškovi nastavnika i kopiranja. Da apsurd bude veći, ima i onih koji se „hvale“ kako im djeca nisu u stanju da ostvare dobru komunikaciju sa roditeljima i rodbinom u domovini zbog nepoznavanja B/H/S jezika.       Kao pozitivan primjer, posebno su pohvaljeni aktivisti Saveza dopunskih škola BiH u Minhenu, Mannheimu, Reutlingenu, Stuttgartu, Feuerbachu, Rottenburgu, Ingolstadtu, Hamburgu, Ostalbu i Gaggenau, zahvaljujući kojima uspješno djeluju dopunske škole BiH na bosanskom jeziku u ovim gradovima, a broj djece polaznika se povećava. U većini od 47 drugih dopunskih škola BiH u Njemačkoj broj djece stagnira, a u nekoliko odjeljenja, zgog nedostatka nastavnika ili malog broja upisanih učenika, nastava nije ni krenula ove školske godine.         Na sastanku u Stuttgartu data je puna podrška predstavnicima mladih Saveza koji će narednih dana u Danskoj učestvovati u drugom dijelu programa ERASMUS+, reprezentaciji građana BiH iz Njemačke koja će učestvovati na SP dijaspore BiH u malom fudbalu u Holandiji, od 19. do 21. maja 2017. godine, kao i članovima rukovodstva Svjetskog saveza dijaspore BiH koji će učestvovati na sastanku GO SSD BiH u Sarajevu od 21. do 23. 4. 2017. godine i nadležne u BiH još jednom podsjetiti na potrebu regulisanja oblasti dopunskog obrazovanja na maternjem jeziku.

U STUTTGARTU ODRŽAN SASTANAK RUKOVODSTVA SAVEZA DOPUNSKIH ŠKOLA BOSNE I HERCEGOVINE

21. Februar 2017 | Aktivnosti, Ostalo |

MATERNJI JEZIK JE DIO IDENTITETA, TOLERANCIJE I RAZUMIJEVANJA, BOGATSTVO KOJE TREBAMO SAČUVATI

     

Apel MCP-a i drugim nadležnim u BiH da regulišu oblast dopunskog obrazovanja djece građana BiH u dijaspori na maternjem jeziku

          U nedjelju, 19.02.2017. godine u Stuttgartu je održan sastanak rukovodstva i aktivista Saveza dopunskih škola BiH na kome su analizirane aktivnosti Saveza i dopunskih škola BiH u zadnjih pola godine i plan aktivnosti u narednom periodu.         Prvi dio sastanka kome su prisustvovali predstavnici dopunskih škola BiH iz Reutlingena, Rottenburga, Ludwigsburga, Ostalba, Rosenheima, Minhena, Stuttgarta, Geretzrieda, Plochingena i Oberlenningena protekao je u "slovu o maternjem jeziku" kojim su aktivisti Saveza obilježili 21. februar - Međunarodni dan maternjeg jezika koji se u svijetu obilježava od 2000. godine, shodno zaključku UNESCO-a. Generalna skupština Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu proklamovala je 1999. godine Dan maternjeg jezika, kao sjećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u Istočnom Pakistanu, danas Bangladešu, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični. Tradicionalno, u svim dopunskim školama BiH u SR Njemačkoj svakog februara prigodnim predavanjima obilježava se Dan maternjeg jezika.         Na sastanku u Stuttgartu istaknuta je velika važnost njegovanja maternjeg jezika građana BiH u svijetu i njegovo očuvanje kroz prenošenje na mlađe generacije u čemu veliku ulogu imaju dopunske škole BiH na bosanskom jeziku. Kako je istaknuto, zahvaljujući aktivistima Saveza, samo u zadnih šest godina u Njemačkoj je osnovano više od 30 dopunskih škola BiH u kojima se dopunska nastava izvodi na bosanskom jeziku, a u projekat „Očuvanje maternjeg jezika i identiteta građana BiH u dijaspori kroz dopunske škole BiH i kulturne djelatnosti“ uključeno je više od 6.000 građana. Izlobirano je i da se ocjena iz bosanskog jezika upisuje i u njemačka svjedočanstva, u redovnim njemačkim školama koje pohađaju djeca porijeklom iz Bosne i Hercegovine. S ponosom je istaknuto da je nakon više od dvije godine priprema ove školske godine počela i nastava u tri odjeljenja u Minhenu koju pohađa više od 60 učenika, a pohvaljeni su i predstavnici iz Njemačke koji su učestvovali u programu ERASMUS u Danskoj (Fatmira i Emina Babić i Haris Jusufović).         Osim izvanrednih rezultata koje postižu, na sastanku u Stuttgartu istaknuti su i mnogobrojni problemi sa kojima se bh. aktivisti u dopunskim školama svakodnevno susreću, a upućen je i novi apel nadležnima u BiH, prije svih MCP-a BiH da konkretnije reguliše oblast dopunskog obrazovanja na maternjem jeziku djece građana BiH u dijaspori.         -Dopunske škole BiH u dijaspori osnivaju se i opstaju najviše zahvaljujući entuzijazmu i aktivistima građana. Kao građani i patriote, kao ljudi kojima je stalo da sačuvaju svoj jezik i identitet, da sačuvaju svoje i veze svoje djece sa domovinom mi u Savezu dopunskih škola BiH uradili smo i radimo sve što je do nas. Krajnje je vrijeme da naša država reguliše oblast dopunskog obrazovanja. Od MCP-a BiH smo prošle godine nakon nekoliko godina apeliranja dobili doštampan udžbenik od prvog do četvrtog razreda. Međutim, dopunskim školama BiH u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Danskoj, Italiji, Švedskoj nedostaju udžbenici od četvrtog do devetog razreda, neregulisan je statut koordinatora, nastavnika, nema matičnih knjiga, dnevnika rada, osim nekoliko DKP-a BiH u svijetu, kao što su DKP-a BiH u Njemačkoj, na čelu sa GK u Stuttgartu, u većini ostalih Ambasada i Konzulata BiH u svijetu uposleni ne znaju ni postoji li dopunsko obrazovanje na maternjem jeziku u zemljama u kojima djeluju, malo ili nikako ne rade na ovoj oblasti, a u nekoliko gradova u Njemačkoj poput Sarbrikena, Sindelfingena, Rottenburga zbog nedostatka nastavnika djeca već nekoliko mjeseci ne idu u školu. Godinama apelujemo na nadležne u BiH da poput drugih zemalja, pa i onih u okruženju, regulišu oblast dopunskog obrazovanja. Ja ih i danas, posebno MCP-a u čijoj je to nadležnosti, na Međunarodni dan maternjeg jezika pozivam da to urade. Dok ima interesa kod roditelja djece i dok još nije kasno. Proces asimilacije građana BiH u strana društva, posebno mladih i djece, uveliko je u toku. Djeca građana BiH ili onih porijeklom iz BiH slabo ili nikako govore maternji jezik. O domovini svojih roditelja znaju najviše o Džeki, Misimoviću i Ibiševiću. I onome što nauče putem PINK-a i GRAND-a. Gubimo cijele generacije. Ako nadležna ministarstva u BiH ne reaguju ili reaguju kao do sada, ako ne regulišu ovu oblast i ne pomognu bh. aktivistima u onome što već rade na polju dopunskog obrazovanja na maternjem jeziku, bojimimo se da će za to, za koju godinu biti već kasno – istakli su aktivisti dopunskih škola BiH na sastanku u Stuttgartu.

DOBRE VIJESTI: NA SVEČANOSTI U MINHENU

19. Januar 2017 | Aktivnosti, Ostalo |

POČELE SA RADOM

DVIJE DOPUNSKE ŠKOLE BIH

 

U Laimu i Schwabingu se u učionicama tražilo mjesto više. Generalna konzulica Ruzmira Tihić-Kadrić na prvom času djeci podijelila poklone i udžbenike. Uskoro nova odjeljenja

   

U Minhenu (München), glavnom gradu njemačke pokrajine Bavarska, u petak, 13. januara 2017. godine počelo je izvođenje dopunske nastave na bosanskom jeziku u dvije njemačke škole, na Schwabingu (Simmernstr. 2) i u Laimu (Margarethe-Danzi-Str. 17). Nastava će se izvoditi svakog petka, od 14 do 17 sati, za djecu građana BiH – i drugih koji to žele, uzrasta od prvog do devetog razreda, a izvodit će je profesorice Hidajeta Radonja, Adisa Varcar i Sandra Ivanović. Koordinatori u dopunskim školama BiH u Minhenu su: Ismet Hasanović, Husein Ismailović, Edina Jusufović, Elvis Salkanović, Fehim Okanović i Saida Husagić Schroder.

Kako to i priliči, početak nastave obilježile su skromne svečanosti kojima su prisustvovali predstavnici Generalnog konzulata BiH u Minhenu, na čelu sa generalnom konzulicom Ruzmirom Tihić-Kadrić i konzulom Harisom Baždarevićem, predstavnici SSD BiH, predstavnici bošnjačkih džemata u Minhenu, predstavnici kulturno-umjetničkih društava BiH u Minhenu i drugih asocijacija građana BiH, rukovodstvo Saveza dopunskih škola BiH na čelu sa predsjednikom Harisom Halilovićem, koje u saradnji sa Ambasadom i Konzulatima BiH koordinira rad dopunskih  škola, a dobrodošlicu i uspjeh u radu učenicima poželjele su i rektorice spomenutih njemačkih škola, gospođe Nina Schäfer i Angelika Turi Weiss.

Prvim časovima čija je tema bila MOJA DOMOVINA – BOSNA I HERCEGOVINA prisustvovalo je više od 50 učenika kojima je generalna konzulica Tihić-Kadrić podijelila poklone – i udžbenike MCP-a BiH. S obzirom da vlada veliki interes za bosanske dopunske škole, u Minhenu će uskoro biti formirana nova odjeljenja u kojima će se dopunska nastava izvoditi na bosanskom jeziku.

Povodom početka rada bosanskih dopunskih škola u Minhenu, dan ranije, u četvrtak, 12.01.2017. godine generalna konzulica BiH u Minhenu Ruzmira Tihić-Kadrić je upriličila prijem i sastanak za aktiviste Saveza dopunskih škola BiH, nastavnike, koordinatore i sve aktiviste BiH u Minhenu koji rade na očuvanju maternjeg jezika i one koji su zaslužni za početak nastave.

-Drago mi je da sam svoj mandat počela radom u oblasti dopunske nastave na maternjem jeziku. Svjesna sam velikog značaja ove oblasti i opredijeljena za maksimalno uključivanje i podršku Generalnog konzulata. Ovo je konkretan rad i sigurno najveća goruća potreba građana BiH u dijaspori. U ovoj oblasti je veoma značajno postojanje krovne organizacije za dopunsku nastavu, Saveza dopunskih škola BiH koji godinama radi na ovome i ostvaruje izvrsne rezultate. Svakako je posebno za istaknuti gospodina Harisa Halilovića, njegov angažman  i uspjeh koji postiže na ovom polju – istakla je nova generalna konzulica BiH u Minhenu Ruzmira Tihić-Kadrić.

-U četvrtak i petak je bilo posebno ponosno biti Bosanac i Hercegovac, građanin BiH u Minhenu. Na ovome smo radili više od dvije godine. Hvala svima koji su pomogli da dopunsko obrazovanje na maternjem jeziku zaživi i za djecu građana BiH u Minhenu i okolini i svima koji pomažu i podržavaju projekat „Očuvanje maternjeg jezika i identiteta građana BiH u dijaspori kroz dopunske škole BiH i kulturne djelatnosti“. Pozivamo i sve druge da nam se priključe, jer, očuvanje našeg maternjeg jezika je posebna nit kojom svoju djecu vežemo za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu – kažu Ismet Hasanović i Huzeir Ismailović, koordinatori dopunskih škola BiH u Minhenu, ne skrivajući zadovoljstvo početkom izvođenja nastave na bosanskom jeziku u ovom gradu.

no images were found

STUTTGART

28. Juli 2016 | Aktivnosti, Ostalo |

KONZUL ĐUMRUKČIĆ ISPRAĆEN

APLAUZIMA I PRIZNANJIMA

    Nakon tri i po godine službe u SR Njemačkoj, na mjestu konzula BiH u Generalnom konzulatu BiH u Stuttgartu, sutra (petak, 29.07.2016) se u Sarajevo vraća Dag Đumrukčić. Zbog saradnje sa dijasporom i svakodnevne spremnosti da pomogne građanima konzul Đumrukčić je bio omiljen diplomata BiH među građanima BiH u njemačkim pokrajinama Baden-Württemberg, Rheinhald-Pfalz i Saarland.     Konzul Đumrukčić se posebno angažovao na polju dopunskog obrazovanja djece građana BiH na maternjem jeziku i pomoći Savezu dopunskih škola BiH koji je kroz bosanske dopunske škole kojih ima 46 u Njemačkoj zadnje tri godine napravio izvanredne rezultate.     Za svoj izuzetan angažman u radu sa dijasporom građani BiH su na manifestaciji „Ne zaboravite rodni kraj“ koja je održana u Stuttgartu priredili posebnu svečanost na kojoj su se zahvalili konzulu Đumrukčiću. Građani su svog konzula ispratili aplauzom, priznanjima i poklonima, što je rijetkost kada su u pitanju diplomate Bosne i Hercegovine.     -Vrata Generalnog konzulata BiH u Stuttgartu i ureda konzula Đumrukčića posljednje tri godine uvijek su nam bila otvorena kao i svim građanima BiH kojima je bila potrebna bilo kakva vrsta pomoći države. Od svog dolaska u Stuttgart konzul Đumrukčić je podržavao i pomagao naš rad, davao nam ideje, učestvovao u našim akcijama, pa smo i zahvaljujući njegovom angažovanju i pomoći uspjeli organizovati i otvoriti nove bosanske dopunske škole i postići izvanredne rezultate na polju dopunskog obrazovanja djece građana BiH u Njemačkoj na bosanskom jeziku. Konzul Đumrukčić je rijetko svijetao primjer dobre saradnje diplomata BiH sa dijasporom. Zahvaljujemo mu na saradnji i podršci i želimo puno uspjeha u budućem radu – kaže predsjednik Saveza dopunskih škola BiH i potpredsjednik Svjetskog saveza dijaspore BiH Haris Halilović.  

NJEMAČKA: SVEČANO U DOPUNSKIM ŠKOLAMA BIH

28. Juli 2016 | Aktivnosti, Ostalo |

Na raspust sa „sehr gut“ iz bosanskog jezika

  Posljednjih mjesec dana u dopunskim školama BiH održavaju se skromne svečanosti povodom završetka nastave u školskoj 2015/16 godini na kojima se učenicima dodjelju svjedočanstva. S obzirom da se u pokrajinama Baden-Württemberg i Bavarska školska godina završava ove sedmice proteklih dana najsvečanije je bilo u dopunskim školama na bosanskom jeziku u Stuttgartu, Gaggenau, Manheimu, Reutlingenu, Rottenburgu, Oberlenningenu, Pfalzgrafenweileru, Hamburgu, Ulmu, Würzburgu, Rosenheimu i Ingolstadtu.   Svjedočanstva o redovnom pohađanju dopunske nastave na bosanskom jeziku koja potpisuju nastavnici i predstavnici DKP-a BiH u Njemačkoj djevojčicama i dječacima u Ingolstadtu uručio je konzul BiH u Minhenu Dragan Bagarić, a dolazak raspusta u Reutlingenu učenici, njihovi roditelji, nastavnica Ermina Dedić i koordinatorica Edina Zečević obilježili su izletom u poznati zabavni park Tripsdrill (Erlebnispark Tripsdrill). Potvrde – svjedočanstva o pohađanju dopunske nastave na bosanskom jeziku u Ulmu je dobilo 46 učenika, u Hamburgu 53, a u Rottenburgu, Gaggenau i Pfalzgrafenweileru po 19 učenika. Interesantno je da je u bosanskoj dopunskoj školi u Stuttgart-Nordu, između ostalih,  isti dan svjedočanstva dobilo pet Aganovića. Tri sestre i dva brata: Alejna, Adna, Sara, Fatih i Davud. Kćeri i sinovi Advije i Muhameda Aganovića.   Dopunsku nastavu na bosanskom jeziku u SR Njemačkoj koordinira Savez dopunskih škola BiH. Nastava se odvija po planu, programu i udžbeniku MCP-a BiH, a nastavu izvode pedagozi, profesori i nastavnici koji žive u SR Njemačkoj. Dopunske škole se finansiraju od strane roditelja, bh aktivista i sufinansiranja jedne njemačke pokrajine.   „Upravo završena školska godina bila je jedna od najboljih i najuspjeünijih u radu bosanskih dopunskih škola u SR Njemačkoj. Nastava na bosanskom jeziku odvijala se u 46 odjeljenja u SR Njemačkoj. Osim velikog interesa djece i roditelja za očuvanje maternjeg jezika i identiteta djece građana BiH kroz dopunske škole BiH i kulturne djelatnosti, ono što je posebno važno jeste činjenica da smo uspjeli izlobirati kod Nijemaca da se ocjena o pohađanju dopunske nastave iz bosanskog jezika upisuje djeci i u njemačka svjedočanstva, u redovnim njemačkim školama. Na zasluženi odmor i raspust i ovog avgusta će više od 1000 djevojčica i dječaka kojima će u školskim knjižicama pisati BOSNISCHE SPRACHE – SEHR GUT!“, kaže Ismet Hasanović, potpredsjednik Saveza dopunskih škola BiH i predsjednik Zajednice BiH iz Minhena.    

U Stuttgartu održana manifestacija NE ZABORAVITE RODNI KRAJ!

18. Juli 2016 | Aktivnosti, Ostalo |

RODNI KRAJ I DOMOVINA – NEMAJU CIJENU!

 

Odličan nastup dopunskih škola BiH iz Rottenburga, Stuttgarta, Oberlenningena i maestrice Minele Sedić. Konzul ĐUMRUKČIĆ ispraćen aplauzima i poklonima. U zabavnom dijelu programa pjevali: Omer Dizdarević, Orhan Pajalić, Fahrudin Vejzović Poglavica i Osman Hadžić

 

U organizaciji Saveza dopunskih škola BiH, u Stuttgartu je, u nedjelju, 17. jula 2016. godine održana manifestacija „Ne zaboravite rodni kraj“, povodom uspješnog završetka još jedne školske godine u dopunskim školama BiH u SR Njemačkoj. Program u Stuttgartu počeo je intoniranjem himne BiH, a zatim su se na bini smjenjivali oni najmlađi – djeca, polaznici dopunskih škola na bosanskom jeziku u njemačkoj pokrajini Baden-Württemberg. Svojim izvedbama i recitalima o domovini Bosni i Hercegovini oduševili su učenici dopunskih škola BiH iz Rottenburga, Feuerbacha, Stuttgarta i Oberlenningena. Za svoje umijeće nagrađivani su burnim aplauzima. Baš kao i specijalna gošća manifestacije maestrica ritmičke gimnastike, mlada Bosanka Minela Sedić koja širom Njemačke nastupa pod obilježjima BiH, a koja je i svojim nastupom u Stuttgartu oduševila sve prisutne.

Specijalni gost manifestacije „NE ZABORAVITE RODNI KRAJ“ bio je i književnik Husein Huska Ismailović. Kako je sam istakao, Ismailović je rođen u lijepom Odžaku, u Bosni i Hercegovini, a trenutno živi i radi u Njemačkoj, u Minhenu. Osnivač je i predsjednik Kulturnog udruženja „Musa Ćazim Ćatić“Odžak, koje je prepoznatljivo po objavljenom konkursu za književnu nagradu “Musa Ćazim Ćatić” za najbolju pjesmu. Također, osnivač je i predsjednik „Deutsch - Bosnischer Kulturverein „ Musa Ćazim Ćatić“ e.V. „ u Münchenu, pod čijim pokroviteljstvom je održan nedavno završeni prvi  konkurs za književnu nagradu “Bajramske priče“, realizovan u saradnji sa bosanskim Kulturnim udruženjem „Musa Ćazim Ćatić“ Odžak. Autor je slikovnica „Djed Bajro i bajramske radosti“, „Djed Bajro i ramazanske radosti“ i „Djed Bajro i kurban-bajramske radosti“. Ismailović je svu djecu učesnike programa obradovao poklonima - svojim knjigama.

-Školska 2015/16 godina je najuspješnija školska godina u radu dopunskih škola BiH u SR Njemačkoj. Dopunska nastava na bosanskom jeziku prema planu, programu i udžbeniku MCP-a BiH izvođena je u 46 odjeljenja. Ovom manifestacijom smo još jednom željeli podsjetiti sve građane BiH u dijaspori na značaj očuvanja maternjeg jezika i identiteta, pozvati ih da podrže projekat očuvanja maternjeg jezika i identiteta građana BiH u dijaspori kroz dopunske škole BiH i kulturne djelatnosti koje sprovodimo već godinama i da njeguju veze sa domovinom. Jer, naši rodni krajevi i domovina – nemaju cijenu – istakao je predsjednik Saveza dopunskih škola BiH Haris Halilović.

Prema riječima članova rukovodstva Saveza dopunskih škola BiH, dopunske škole na bosanskom jeziku opstaju samo zahvaljujući aktivnosti i finansijskoj podršci roditelja čija djeca pohađaju bosanske dopunske škole, nekoliko bh aktivista i pomoći jedne njemačke pokrajine.

-Po ovom pitanju naša država nas je zaboravila. I pored toga, mi našu domovinu nikad nećemo zaboraviti, a nadamo se da će i odgovorni u njoj brzo shvatiti značaj aktivnosti koje sprovodimo i regulisati oblast dopunskog obrazovanja. Želimo da odnos dijaspora – domovine ne bude jednosmjerna, nego dvosmjerna ulica – kaže potpredsjednik Saveza, bh aktivista iz Minhena Ismet Hasanović.

Kao pozitivan primjer rada sa dijasporom aktivisti Saveza istakli su odličnu saradnju i podršku Generalnog konzulata BiH u Štutgartu čiji uposleni su im proteklih osam godina uvijek bili na raspolaganju i bez čije pomoći bi teško sve postigli. Zadnje tri i po godine posebno je istaknut angažman konzula Daga Đumrukčića, za koga aktivisti Saveza dopunskih škola BiH kažu da je diplomata BiH koji je više od svih drugih diplomata BiH u svijetu zadnje tri godine sarađivao sa dijasporom i pomagao građanima BiH. S obzirom  da se konzul Đumrukčić, odlukom MVP-a BiH ovih dana vraća u Sarajevo, na svečanosti upriličenoj na manifestaciji u Stuttgartu građani BiH su se oprostili od svog konzula. Konzul Đumrukčić je ispraćen priznanjima, zahvalama, poklonima i aplauzima, što je rijetkost kada su u pitanju diplomate BiH.

Nakon kulturno-obrazovnog programa manifestacija u Stuttgartu nastavljena je sevdalinkom i drugim bosanskim pjesmama. Gosti zabavnog dijela programa bili su: Osman Hadžić, Omer Dizdarević, Orhan Pajalić i Fahrudin Vejzović Poglavica. Sve je odisalo domovinom, a odlične voditeljice programa bile su Emina KOKORUŠ i Nataša NIKOLIĆ.

 

Foto: HAZIM PJANIĆ

U NEDJELJU, 17.07.2016. GODINE U STUTTGARTU

16. Juli 2016 | Aktivnosti, Ostalo |

NE ZABORAVITE RODNI KRAJ!

 

Savez dopunskih škola BiH, u nedjelju, 17.07.2016. godine organizuje kulturno-zabavnu manifestaciju sa brojnim gostima.

Program: Bosanske dopunske škole iz Rottenburga, Stuttgarta, Sindelfingena i Oberleninngena, kao i i MINELA SEDIC,

mala maestrica ritmičke gimnastike koja širom Njemačke nastupa pod obilježjima BiH. Počastit će nas svojim umijećem.

Književnici: Mina Imširović, Hanka Hamzagić, Husein Huska Islamović, Emina Jusufović.

Specijalni gosti zabavnog programa bit će:

OMER DIZDAREVIĆ, BAND FAVORITI i virtuoz na harmonici FAHRUDIN VEJZOVIĆ POGLAVICA, HASIB MURTIĆ, ORHAN PAJALIĆ, LIKA, ELVIS, plus IZNENAĐENJA.

U ŠTUTGARTU ODRŽAN SASTANAK RUKOVODSTVA SAVEZA I TRIBINA O IZBORIMA U BIH

24. Juni 2016 | Aktivnosti, Ostalo |

Centralna manifestacija

povodom završetka ove školske godine

bit će održana 17.07.2016. godine, u Štutgartu

    U prostorijama Generalnog konzulata BiH,  u Štutgartu je, u utorak, 21.07.2016. godine održan sastanak rukovodstva Saveza dopunskih škola BiH kome su, osim članova rukovodstva prisustvoli i predstavnici dopunskih škola BiH iz Oberlenningena, Reutlingena. Mannheima, Rottenburga, Štutgarta, Feuerbacha, Plochingena, Ostalba i Würzburga, kao i konzul BiH u Štutgartu Dag Đumrukčić.   Prisutni su podnijeli izvještaje o radu Saveza i dopunskih škola BiH, a utvrđene su i aktivnosti oko završetka školske 2015/16 godine. Dopunska nastava na bosanskom jeziku završava se narednog mjeseca, a učenici koji su je redovno pohađali će na prigodnim svečanostima dobiti svjedočanstva.   Centralna manifestacija povodom završetka ove školske godine bit će održana 17.07.2016. godine, u Štutgartu.   Članovi delegacije Saveza koji su u sastavu delegacije bh dijaspore iz Njemačke učestvovali na 8. Kongresu dijaspore BiH koji je od 3. do 5. juna 2016. godine održan u Sarajevu, u organizaciji Svjetskog saveza dijaspore BiH, podnijeli su izvještaj o svojim aktivnostima na Kongresu. Prisutni su pohvalno govorili o njihovom angažovanju, posebno u nastojanju da država BiH reguliše dopunsko obrazovanje djece građana BiH u dijaspori kao i o nastojanjma SSD BiH da se uspostavi bolja saradnja BiH i njene dijaspore.   Nakon sastanka svi prisutni su prisustvovali tribini o lokalnim izborima u BiH koji će se održati 2. oktobra 2016. godine, za koje se građani BiH koji žive u inostranstvu trebaju prijaviti – registrovati, najkasnije do 19. jula.   O procedurama prijava za glasanje izvan BiH prisutnima je govorio dr. Suad Arnautović, član CIK-a BiH. Tribini o izborima u BiH prisustvovali su i predstavnici drugih asocijacija građana BiH u Štutgartu i okolini, predstavnici vjerskih zajednica, kao i predstavnici GK BiH u Štutgartu koji je organizovao tribinu, na čelu sa generalnim konzulom Zvonkom Miškovićem i konzulom Dagom Đumrukčićem.   Osim komplikovane procedure koju trebaju ispuniti da bi mogli glasati prisutni su najviše primjedbi imali na nedovoljnu informisanost potencijalnih glasača u dijaspori o izborima u BiH, nezainteresovanost čak i političkih partija iz BiH za potencijalne glasače iz dijaspore i kratak rok do koga se građani BiH u dijaspori koji žele da glasaju trebaju prijaviti. Naime, građani BiH koji žive izvan granica BiH da bi stekli pravo da učestvuju na izborima u domovini koji će se održati 2. oktobra 2016. godine, trebaju se prijaviti – registrovati, najkasnije do 19. jula. Prijava podrazumijeva popunjavanje PRP-1 ili PRP2 obrazaca i uz kopiju jednog od identifikacionih dokumenata (pasoš, lična karta) njihovo dostavljanje Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, koja, ako je sve u redu prijavljenima šalje glasački materijal za glasanje putem pošte ili ih stavlja na spisak za glasanje u DKP-a Bosne i Hercegovine.  

U SARAJEVU ODRŽAN 8. KONGRES DIJASPORE BIH

24. Juni 2016 | Aktivnosti, Ostalo |

ULAGANJE U BIH

I DOPUNSKO OBRAZOVANJE

GLAVNE TEME KONGRESA

    „Bosna i Hercegovina i njena dijaspora: Zajednička budućnost“, bila je tema Osmog Kongresa Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine (SSD BiH) koji je održan u Sarajevu, od 3. do 5. juna 2016. godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.   Nakon svečanog otvaranja kongresa, u plenarnom dijelu Kongresa, delegate i goste je prigodnim govorom pozdravio Hasan Šehović, predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, a nakon toga prisutnima su se obratili Dževad Mahmutović, savjetnik za povratak i dijasporu predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, Ernadina Bajrović, viceguverner Centralne banke Bosne i Hercegovine,  Adnan Husić, pomoćnik ministra, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Izudin Saračević, premijer Unsko-sanskog kantona, Thomas Rojas, direktor Odjela za ekonomska pitanja Centralne banke Bosne i Hercegovine, Stefano Cugini, zamjenik gradonačelnika Piacenza, Italija i na kraju Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.   U okviru kongresa održana su dva okrugla stola, na teme: Uticaj dijaspore na ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine i Očuvanje maternjeg jezika i identiteta građana Bosne i Hercegovine u dijaspori kroz dopunske škole i kulturne aktivnosti.   Sa prvog okruglog stola na Kongresu upućen je poziv dijaspori koja je u mogućnosti da se, umjesto slanja novčanih doznaka, odluči za ulaganja u Bosni i Hercegovini i na taj način ostvari profit, osigura nova radna mjesta. Na taj način, kako je rečeno, dijaspora bi direktno doprinijela ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.   Na okruglom stolu o očuvanju maternjeg jezika kroz dopunsku nastavu i kulturne aktivnosti.zaključeno je da je Bosna i Hercegovina dužna osigurati sredstva za finansiranje rada dopunskih škola na maternjim jezicima, što je preduslov očuvanja veza mladih naraštaja naše dijaspore u svijetu sa Bosnom i Hercegovinom.   Osim delegata i posmatrača iz 20 zemalja svijeta, na kongresu su učestvovali i uspješni privrednici – povratnici u BiH koji su investirali u Bosni i Hercegovinu, predstavnici bh. institucija i predstavnici NVO iz BiH i inostranstva.   U izvještajno izbornom dijelu 8. Kongresa delegati su jednoglasno usvojili izvještaje o radu GO SSDBiH, Nadzornog odbora SSDBiH i izvještaj o finansijskom poslovanju, a nakon toga izabrali novo rukovodstvo SSDBiH.   U naredne dvije godine mandat predsjednika SSD BiH  je ponovo povjeren Hasanu Šehoviću iz Turske, a za potpredsjednike izabrani su Naida Ribić iz Holandije i Haris Halilović iz Njemačke.   Članovi delegacije građana BiH koji žive u SR Njemačkoj na 8. Kongresu Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine bili su: Ismet Hasanović iz Minhena, Fatima Kahrimanović iz Rottenburga, Azra Durić iz Ludwigsburga, predstavnica mladih, Fehim Okanović iz Minhena, Sebiha Turkanović, Saida Husagić Schröder iz Geretsrieda, predstavnica žena i Haris Halilović iz Stuttgarta.   Delegati iz SR Njemačke su se u dešavanjima na i oko Kongresa posebno zalagali za regulisanje dopunskog obrazovanja za djecu građana BiH u dijaspori od strane nadležnih u Bosni i Hercegovini.    

NJEMAČKA: ŠTUTGART

29. Mai 2016 | Aktivnosti, Ostalo |

Ambasador i generalni konzuli BiH

sa predstavnicima dijaspore

 

U prostorijama Generalnog konzulata BiH u Štutgartu, u utorak navečer, 24. maja 2016. godine održan je sastanak članova diplomatsko-konzularne misije BiH u SR Njemačkoj sa predstavnicima dijaspore BiH i vjerskih zajednica BiH u Štutgartu i Baden-Wirtembergu.

Sastanku su prisustvovali: ambasador BiH u SR Njemačkoj Željko Janjetović, generalni konzuli BiH u Štutgartu i Frankfurtu Zvonko Mišković i Dževad Šaldić, generalna konzulica BiH u Minhenu Viktorija Ketelhut, glavni imam za regiju Štutgart Enver ef. Pašalić, voditelj hrvatske katoličke misije u Štutgartu Zvonko Tolić, predsjednik srpske pravoslavne crkve Štutgart Stanko Rakić, šef predstavništva Republike Srpske u Štutgartu i predsjednik Saveza srpskih udruženja u Njemačkoj Mićo Ćetković, predsjednik Kluba „Bosna i Hercegovina“ u Štutgartu Redžo Nakić, predsjednik Saveza dopunskih škola BiH Haris Halilović i nekoliko uspješnih privrednika iz BiH u Štutgartu.

U svom pozdravnom govoru prisutnima ambasador Janjetović je posebno istakao značaj ekonomskog ulaganja u Bosnu i Hercegovinu. Ambasador Janjetović, generalni konzuli Šaldić i Mišković i generalna konzulica Ketelhut naglasili su da Ambasada i Generalni konzulati BiH u Njemačkoj postoje zbog naroda, građana, a ne obrnuto.

Predstavnici vjerskih zajednica iz BiH i predstavnici dijaspore su u svojim obraćanjima izražavali zadovoljstvo iniciranjem ovog sastanka ističući potrebu češćih susreta i konkretnije saradnje Ambasade i Generalnih konzulata sa dijasporom Bosne i Hercegovine.