U SARAJEVU ODRŽAN 8. KONGRES DIJASPORE BIH

ULAGANJE U BIH

I DOPUNSKO OBRAZOVANJE

GLAVNE TEME KONGRESA

    „Bosna i Hercegovina i njena dijaspora: Zajednička budućnost“, bila je tema Osmog Kongresa Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine (SSD BiH) koji je održan u Sarajevu, od 3. do 5. juna 2016. godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.   Nakon svečanog otvaranja kongresa, u plenarnom dijelu Kongresa, delegate i goste je prigodnim govorom pozdravio Hasan Šehović, predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, a nakon toga prisutnima su se obratili Dževad Mahmutović, savjetnik za povratak i dijasporu predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, Ernadina Bajrović, viceguverner Centralne banke Bosne i Hercegovine,  Adnan Husić, pomoćnik ministra, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Izudin Saračević, premijer Unsko-sanskog kantona, Thomas Rojas, direktor Odjela za ekonomska pitanja Centralne banke Bosne i Hercegovine, Stefano Cugini, zamjenik gradonačelnika Piacenza, Italija i na kraju Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.   U okviru kongresa održana su dva okrugla stola, na teme: Uticaj dijaspore na ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine i Očuvanje maternjeg jezika i identiteta građana Bosne i Hercegovine u dijaspori kroz dopunske škole i kulturne aktivnosti.   Sa prvog okruglog stola na Kongresu upućen je poziv dijaspori koja je u mogućnosti da se, umjesto slanja novčanih doznaka, odluči za ulaganja u Bosni i Hercegovini i na taj način ostvari profit, osigura nova radna mjesta. Na taj način, kako je rečeno, dijaspora bi direktno doprinijela ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.   Na okruglom stolu o očuvanju maternjeg jezika kroz dopunsku nastavu i kulturne aktivnosti.zaključeno je da je Bosna i Hercegovina dužna osigurati sredstva za finansiranje rada dopunskih škola na maternjim jezicima, što je preduslov očuvanja veza mladih naraštaja naše dijaspore u svijetu sa Bosnom i Hercegovinom.   Osim delegata i posmatrača iz 20 zemalja svijeta, na kongresu su učestvovali i uspješni privrednici – povratnici u BiH koji su investirali u Bosni i Hercegovinu, predstavnici bh. institucija i predstavnici NVO iz BiH i inostranstva.   U izvještajno izbornom dijelu 8. Kongresa delegati su jednoglasno usvojili izvještaje o radu GO SSDBiH, Nadzornog odbora SSDBiH i izvještaj o finansijskom poslovanju, a nakon toga izabrali novo rukovodstvo SSDBiH.   U naredne dvije godine mandat predsjednika SSD BiH  je ponovo povjeren Hasanu Šehoviću iz Turske, a za potpredsjednike izabrani su Naida Ribić iz Holandije i Haris Halilović iz Njemačke.   Članovi delegacije građana BiH koji žive u SR Njemačkoj na 8. Kongresu Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine bili su: Ismet Hasanović iz Minhena, Fatima Kahrimanović iz Rottenburga, Azra Durić iz Ludwigsburga, predstavnica mladih, Fehim Okanović iz Minhena, Sebiha Turkanović, Saida Husagić Schröder iz Geretsrieda, predstavnica žena i Haris Halilović iz Stuttgarta.   Delegati iz SR Njemačke su se u dešavanjima na i oko Kongresa posebno zalagali za regulisanje dopunskog obrazovanja za djecu građana BiH u dijaspori od strane nadležnih u Bosni i Hercegovini.