U ŠTUTGARTU ODRŽAN SASTANAK RUKOVODSTVA SAVEZA I TRIBINA O IZBORIMA U BIH

Centralna manifestacija

povodom završetka ove školske godine

bit će održana 17.07.2016. godine, u Štutgartu

    U prostorijama Generalnog konzulata BiH,  u Štutgartu je, u utorak, 21.07.2016. godine održan sastanak rukovodstva Saveza dopunskih škola BiH kome su, osim članova rukovodstva prisustvoli i predstavnici dopunskih škola BiH iz Oberlenningena, Reutlingena. Mannheima, Rottenburga, Štutgarta, Feuerbacha, Plochingena, Ostalba i Würzburga, kao i konzul BiH u Štutgartu Dag Đumrukčić.   Prisutni su podnijeli izvještaje o radu Saveza i dopunskih škola BiH, a utvrđene su i aktivnosti oko završetka školske 2015/16 godine. Dopunska nastava na bosanskom jeziku završava se narednog mjeseca, a učenici koji su je redovno pohađali će na prigodnim svečanostima dobiti svjedočanstva.   Centralna manifestacija povodom završetka ove školske godine bit će održana 17.07.2016. godine, u Štutgartu.   Članovi delegacije Saveza koji su u sastavu delegacije bh dijaspore iz Njemačke učestvovali na 8. Kongresu dijaspore BiH koji je od 3. do 5. juna 2016. godine održan u Sarajevu, u organizaciji Svjetskog saveza dijaspore BiH, podnijeli su izvještaj o svojim aktivnostima na Kongresu. Prisutni su pohvalno govorili o njihovom angažovanju, posebno u nastojanju da država BiH reguliše dopunsko obrazovanje djece građana BiH u dijaspori kao i o nastojanjma SSD BiH da se uspostavi bolja saradnja BiH i njene dijaspore.   Nakon sastanka svi prisutni su prisustvovali tribini o lokalnim izborima u BiH koji će se održati 2. oktobra 2016. godine, za koje se građani BiH koji žive u inostranstvu trebaju prijaviti – registrovati, najkasnije do 19. jula.   O procedurama prijava za glasanje izvan BiH prisutnima je govorio dr. Suad Arnautović, član CIK-a BiH. Tribini o izborima u BiH prisustvovali su i predstavnici drugih asocijacija građana BiH u Štutgartu i okolini, predstavnici vjerskih zajednica, kao i predstavnici GK BiH u Štutgartu koji je organizovao tribinu, na čelu sa generalnim konzulom Zvonkom Miškovićem i konzulom Dagom Đumrukčićem.   Osim komplikovane procedure koju trebaju ispuniti da bi mogli glasati prisutni su najviše primjedbi imali na nedovoljnu informisanost potencijalnih glasača u dijaspori o izborima u BiH, nezainteresovanost čak i političkih partija iz BiH za potencijalne glasače iz dijaspore i kratak rok do koga se građani BiH u dijaspori koji žele da glasaju trebaju prijaviti. Naime, građani BiH koji žive izvan granica BiH da bi stekli pravo da učestvuju na izborima u domovini koji će se održati 2. oktobra 2016. godine, trebaju se prijaviti – registrovati, najkasnije do 19. jula. Prijava podrazumijeva popunjavanje PRP-1 ili PRP2 obrazaca i uz kopiju jednog od identifikacionih dokumenata (pasoš, lična karta) njihovo dostavljanje Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, koja, ako je sve u redu prijavljenima šalje glasački materijal za glasanje putem pošte ili ih stavlja na spisak za glasanje u DKP-a Bosne i Hercegovine.