STUTTGART

KONZUL ĐUMRUKČIĆ ISPRAĆEN

APLAUZIMA I PRIZNANJIMA

    Nakon tri i po godine službe u SR Njemačkoj, na mjestu konzula BiH u Generalnom konzulatu BiH u Stuttgartu, sutra (petak, 29.07.2016) se u Sarajevo vraća Dag Đumrukčić. Zbog saradnje sa dijasporom i svakodnevne spremnosti da pomogne građanima konzul Đumrukčić je bio omiljen diplomata BiH među građanima BiH u njemačkim pokrajinama Baden-Württemberg, Rheinhald-Pfalz i Saarland.     Konzul Đumrukčić se posebno angažovao na polju dopunskog obrazovanja djece građana BiH na maternjem jeziku i pomoći Savezu dopunskih škola BiH koji je kroz bosanske dopunske škole kojih ima 46 u Njemačkoj zadnje tri godine napravio izvanredne rezultate.     Za svoj izuzetan angažman u radu sa dijasporom građani BiH su na manifestaciji „Ne zaboravite rodni kraj“ koja je održana u Stuttgartu priredili posebnu svečanost na kojoj su se zahvalili konzulu Đumrukčiću. Građani su svog konzula ispratili aplauzom, priznanjima i poklonima, što je rijetkost kada su u pitanju diplomate Bosne i Hercegovine.     -Vrata Generalnog konzulata BiH u Stuttgartu i ureda konzula Đumrukčića posljednje tri godine uvijek su nam bila otvorena kao i svim građanima BiH kojima je bila potrebna bilo kakva vrsta pomoći države. Od svog dolaska u Stuttgart konzul Đumrukčić je podržavao i pomagao naš rad, davao nam ideje, učestvovao u našim akcijama, pa smo i zahvaljujući njegovom angažovanju i pomoći uspjeli organizovati i otvoriti nove bosanske dopunske škole i postići izvanredne rezultate na polju dopunskog obrazovanja djece građana BiH u Njemačkoj na bosanskom jeziku. Konzul Đumrukčić je rijetko svijetao primjer dobre saradnje diplomata BiH sa dijasporom. Zahvaljujemo mu na saradnji i podršci i želimo puno uspjeha u budućem radu – kaže predsjednik Saveza dopunskih škola BiH i potpredsjednik Svjetskog saveza dijaspore BiH Haris Halilović.