Sa sastanka rukovodstva Saveza

BiH GUBI CIJELE GENERACIJE

MLADIH U DIJASPORI

        Dobra integracija u njemačko i druga društva u kojima žive građani BiH u dijaspori, odlično poznavanje njemačkog i drugih jezika zemalja u kojima žive, adekvatno obrazovanje i edukacija – uslov su perspektive građana BiH koji žive u SR Njemačkoj i drugim evropskim i svjetskim zemljama, posebno mladih, ali je očuvanje maternjeg jezika, kulture, običaja i veza sa domovinom kao i bolja organizovanost, naša moralna obaveza i uslov opstanka kao naroda, najvažniji je zaključak sa sastanka rukovodstva i aktivista Saveza dopunskih škola BiH koji je u nedjelju, 2. 4. 2017. godine, održan u Stuttgartu.         Iz izvještaja o radu dopunskih škola BiH na sastanku u Stuttgartu jasno se dalo zaključiti da je sve teže raditi u dopunskim školama BiH, da aktivisti BiH i nastavnici ulažu ogromne napore da sačuvaju od gašenja dopunske škole BiH i da, osim u nekoliko gradova, slabi interes građana za upisom djece u dopunske škole na maternjem - bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, da je sve više djece i mladih kojima su spomenuti jezici strani, što prijeti da BiH u skoroj budućnosti izgubi cijele generacije. Najčešće navođeni razlozi prisutnih za to su što Bosna i Hercegovina kao država nije regulisala oblast dopunskog obrazovanja na maternjem jeziku djece svojih građana u dijaspori, što se nadležni u BiH, prije svih Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo vanjskih poslova BiH godinama indolentno odnose na zahtjeve dijaspore da reguliše ovu oblast, što nema adekvatne, a u mnogim slučajevima nikakve saradnje DKP-a BiH sa građanima i njihovim asocijacijama u dijaspori, na koju se čak ozbiljno ne gleda ni kao potencijalnog i stvarnog investitora u BiH. Da ne govorimo o animiranju građana da se bolje organizuju i budu uvezani. Toga jednostavno – nema. Građani su razočarani maćehinskim odnosom matične države, na što se ukazuje godinama, a rijetki uspješni klubovi i udruženja opstaju samo zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca, istaknuto je na sastanku.         Jedan od razloga brze asimilacije je i nemaran odnos samih građana BiH u dijaspori koji ne shvataju značaj očuvanja svog jezika i identiteta u tuđem svijetu. Ima slučajeva da roditelji ispisuju djecu iz dopunskih škola zbog 10 eura koje plaćaju mjesečno da bi se pokrili troškovi nastavnika i kopiranja. Da apsurd bude veći, ima i onih koji se „hvale“ kako im djeca nisu u stanju da ostvare dobru komunikaciju sa roditeljima i rodbinom u domovini zbog nepoznavanja B/H/S jezika.       Kao pozitivan primjer, posebno su pohvaljeni aktivisti Saveza dopunskih škola BiH u Minhenu, Mannheimu, Reutlingenu, Stuttgartu, Feuerbachu, Rottenburgu, Ingolstadtu, Hamburgu, Ostalbu i Gaggenau, zahvaljujući kojima uspješno djeluju dopunske škole BiH na bosanskom jeziku u ovim gradovima, a broj djece polaznika se povećava. U većini od 47 drugih dopunskih škola BiH u Njemačkoj broj djece stagnira, a u nekoliko odjeljenja, zgog nedostatka nastavnika ili malog broja upisanih učenika, nastava nije ni krenula ove školske godine.         Na sastanku u Stuttgartu data je puna podrška predstavnicima mladih Saveza koji će narednih dana u Danskoj učestvovati u drugom dijelu programa ERASMUS+, reprezentaciji građana BiH iz Njemačke koja će učestvovati na SP dijaspore BiH u malom fudbalu u Holandiji, od 19. do 21. maja 2017. godine, kao i članovima rukovodstva Svjetskog saveza dijaspore BiH koji će učestvovati na sastanku GO SSD BiH u Sarajevu od 21. do 23. 4. 2017. godine i nadležne u BiH još jednom podsjetiti na potrebu regulisanja oblasti dopunskog obrazovanja na maternjem jeziku.