SAČUVATI SVOJ JEZIK I KULTURU

 

Savez dopunskih škola BiH u SR Njemačkoj (Dachverband bosnischer Schulen in Deutschland e.V.) osnovan je 15. maja 2012. godine, na Osnivačkoj skupštini koja je održana u prostorijama Sportvereinigurng Cannstatt e.V., Hofenerstrasse 115, u Štutgartu, uz prisustvo 38 delegata, predstavnika GK BiH u Štutgartu, predstavnika klubova, bosanskih dopunskih škola i bh. aktivista iz Štutgarta

Rukovodstvo Saveza bosanskih dopunskih skola

Rukovodstvo Saveza dopunskih škola BiH

i drugih gradova u Baden-Württembergu i Njemačkoj.

 

Nakon usvajanja normativnih akata izabrano je rukovodstvo Saveza: Haris Halilović, predsjednik, Samir Talić, potpredsjednik, Elvedina Gerun-Fazlić, potpredsjednik, Samira Islamović i Envera Jusić, sekretari, Muhamed Aganović, Hazim Pjanić, Senada Herak-Nuhić, Fatmira Babić i Alisa Omerović, članovi UO, Amira Ribić, Admir Bešić i Alija Uzunović, članovi NO.

 

Savez je registrovan u Sudu u Štutgartu, dana 12.12.2012. godine, pod brojem: VR 721102 i zvaničnim imenom Dachverband bosnischer Schulen in Deutschland e.V.

 

Osnovni cilj osnivanja Saveza dopunskih škola BiH u Njemačkoj je podrška dopunskom obrazovanju na maternjem jeziku djece iz BiH ili porijeklom iz BiH, očuvanje maternjih jezika i kulture kod građana BiH koji žive u svijetu, podrška njihovoj integraciji u nova društva i borba protiv asimilacije.

 

NOVO RUKOVODSTVO SAVEZA:

 (Izabrano na Skupštini, 16.11.2014. godine, u Stuttgartu)  

Haris HALILOVIĆ, predsjednik, Senada Herak-Nuhić, potpredsjednik, Ismet Hasanović, potpredsjednik, Branka Vrankić, sekretar, Azra Durić, sekretar, Hazim Pjanić, Muhamed Aganović, Elma Jakubović, Asima Halavać, člnovi UO, Fehim Okanović i Alija Dautović, članovi NO.

Kako se oduprijeti asimilaciji

Detalj sa Osnivačke Skupštine

Pozdravno obracanje Skupstini konzula BiH u Stuttgartu Milorad LOJOVIC

Pozdravno obraćanje na Skupštini konzula BiH u Stuttgartu Milorada LOJOVIĆA

 

SKUPŠTINA ODRŽANA 01.10.2016. GODINE

    Na Skupštini Saveza održanoj 01.10.2016. godine u Stuttgartu prisutni su prihvatili prijedlog izmjena i dopuna statuta Saveza, po kojima je, između ostalog promijenjeno i ime - naziv Saveza. Umjesto Dachverband bosnischer Schule in Deutschland e.V., novi zvanični naziv Saveza dopunskih škola BiH na njemačkom jeziku je: Verband bosnisch-herzegowinischer Schulen e.V.     U NOVO RUKOVODSTVO SAVEZA DOPUNSKIH ŠKOLA BiH, na Skupštini održanoj 01.10.2016. godine izabrani su: Haris HALILOVIĆ, predsjednik, Ismet HASANOVIĆ, potpredsjednik, Azra DURIĆ, sekretar, Hazim PJANIĆ, Muhamed AGANOVIĆ, Senada HERAK-NUHIĆ, Elma JAKUBOVIĆ, Fatmira BABIĆ i Asima HALAVAĆ, članovi UO, Fehim OKANOVIĆ i Alija DAUTOVIĆ, članovi NO.   Promjene su zvanično izvršene i u Sudskom registru, od 08.11.2016. godine.   Rukovodstvo Saveza je izvršni organ Saveza, a radi prema Statutu, Pravilniku i Poslovniku o radu UO Saveza.